Garantie en Service


Garantietermijn

Voor al onze lichtarmaturen die u bij ons koopt, geldt 2 jaar garantie. Dat betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.

Let op: alleen met uw kassabon of factuur kunt u aanspraak maken op onze garantie. De kassabon of factuur is uw garantiebewijs, bewaar deze dus goed!


Wat valt niet onder de garantie?

Glaswerk en gratis meegeleverde en bijgevoegde batterijen en/of lichtbronnen zoals gloeilampen, halogeenlampen, TL buizen, energiezuinige lampen en LED lampen vallen niet onder de garantie.

In een aantal gevallen kunt u geen aanspraak maken op de garantie:

  • defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud,
  • als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden,
  • als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt,
  • door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen,
  • beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,
  • bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke,
  • oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hoger wattage dan voorgeschreven,
  • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, zonlicht of extreme koude,
  • kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed.

Onder garantie uitgevoerde reparaties of vervanging van producten leiden niet tot een verlenging van de garantieperiode van het apparaat of de nieuwe onderdelen.

Reparatieservice

Straluma wil graag maximale service aan haar klanten verlenen. Een belangrijk onderdeel van deze service is onze reparatieservice, want ook na uw garantietermijn wilt u kunnen blijven genieten van uw verlichting.
Mocht uw lamp buiten het garantietermijn kapot gaan, kunt u deze ook bij ons inleveren ter reparatie, waarbij € 20,00 onderzoekskosten in rekening worden gebracht. Deze worden in mindering gebracht op de totale kosten en zo kunt u na de reparatie nog jaren genieten van uw lamp!  U kunt uw lamp ter reparatie brengen en ophalen van maandag tot en met vrijdag.