Wat valt niet onder de garantie?

Glaswerk en gratis meegeleverde en bijgevoegde batterijen en/of lichtbronnen zoals gloeilampen, halogeenlampen, TL buizen, energiezuinige lampen en LED lampen vallen niet onder de garantie.

In een aantal gevallen kunt u geen aanspraak maken op de garantie:

  • defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud,
  • als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden,
  • als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt,
  • door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen,
  • beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,
  • bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke,
  • oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hoger wattage dan voorgeschreven,
  • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, zonlicht of extreme koude,
  • kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed.

Onder garantie uitgevoerde reparaties of vervanging van producten leiden niet tot een verlenging van de garantieperiode van het apparaat of de nieuwe onderdelen.

 

Meer vragen over bestellen: