Garantietermijn

U krijgt 2 jaar garantie op al onze lichtarmaturen, uitsluitend op vertoon van de factuur of kassabon. Dat betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.

Bij vervanging of reparatie onder garantie blijft de oorspronkelijke aankoopdatum bepalend voor de garantietermijn. Indien er sprake is van een ondeugdelijk product, heeft Straluma het recht om het product te vervangen of te repareren voordat er een plicht bestaat om het aankoopbedrag terug te betalen.

Straluma bepaalt of de garantie van toepassing is en bepaalt tevens de wijze van reparatie en/of verzenden. De eventuele verzendkosten welke gemoeid zijn met het vervangen of repareren van een product komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor rekening van Straluma. Wij vergoeden dan alleen de standaard verzendkosten.

In onderstaande gevallen kunt u geen aanspraak maken op een garantieregeling:

  • Indien er sprake is van oververhitting door verwarming of door het gebruik van een hogere wattage dan is voorgeschreven;
  • Indien de datum van uw factuur niet juist is;
  • Indien er veranderingen aan het artikel zijn aangebracht;
  • Indien de gebruiksaanwijzingen niet goed zijn opgevolgd, of beschadigingen door nalatigheid of opzet zijn ontstaan;
  • Indien u niet naar behoren met het artikel bent omgegaan;
  • Bij blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude.
  • Indien het artikel is blootgesteld aan extreme weersinvloeden.

Glaswerk en gratis meegeleverde en bijgevoegde batterijen vallen niet onder de garantie. Op lichtbronnen zoals halogeenlichtbronnen, gloeilampen, TL buizen en energiezuinige lichtbronnen geldt een garantietermijn van 6 maanden.

Meer vragen omtrent garantie?